Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Nauka i edukacja Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Nauka i edukacja ›› Nauka i edukacja ›› Wspieramy najlepszych 
Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach od 12 do 30 września br. nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:
- w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80; - w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2015 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto) – świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie wlicza się do dochodu

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: Edukacja/Wspieramy najlepszych oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, pokój 615; 45-082 Opole

Do wniosku dołącza się:
- załącznik nr 1 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
- załącznik nr 2 – oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania danych dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie;
- w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: kopię orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
- Zaświadczenie lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, potwierdzające wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową lub egzaminu gimnazjalnego;
- Zaświadczenie organizatora/ dyplom lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, potwierdzający zdobycie tytułu laureata w roku szkolnym 2015/2016 - zgodnie z §6 ust. 2 pkt. 1) oraz 2) Regulaminu - dotyczący konkursów/ olimpiad/ turniejów wymienionych w pkt. 24 wniosku

Do wniosku nie załącza się innych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodów. Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.
Wnioski należy złożyć do 30 września do godziny 14.00 w:

Departamencie Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, pokój 615
45-082 Opole
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o naborze wniosków(PDF, 486.55 kB)
Regulamin (PDF, 732.25 kB)
Wniosek o przyznanie stypendium(PDF, 871.11 kB)
Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu(PDF, 565.37 kB)
Załącznik nr 2 – oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania danych dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie(PDF, 207.42 kB)
 
Informację wprowadził (a): Violetta Ruszczewska (2015-11-16 09:54:29)
Informację zmodyfikował (a): Violetta Ruszczewska (2016-08-31 10:25:58)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-10-21
Liczba odwiedzin: 31739694
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.